Publiczne Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy
Wanda Chotomska - Wesołe Przedszkole. Lubimy śpiewać i tańczyć.
Konkurs plastyczny PDF Drukuj

Regulamin konkursu plastycznego
dla dzieci w wieku przedszkolnym

pod hasłem: „Przedszkole moich marzeń”

Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole
im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy.

Cele konkursu:

  • Promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji dziecka.
  • Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności.
  • Motywowanie do wypowiadania się poprzez różne techniki plastyczne, rozwijanie wrażliwości na kształty oraz kolory.
  • Wzmacnianie wiary we własne możliwości.
  • Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych.

 

  • Regulamin konkursu:

1.Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Ostrów w wieku od 3 do 6 lat.

2.Każda placówka może złożyć maksymalnie 5 prac konkursowych.

3.Pracę można wykonać dowolną techniką płaską. Wymagany format – A3.

4.Na odwrocie należy wypisać metryczkę( imię i nazwisko dziecka, nazwę placówki

i numer telefonu, wiek oraz zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie).

5.Ocenie podlegać będzie samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.

6.Prace należy złożyć do 6 maja 2018r. w Publicznym Przedszkolu im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy.

7.Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.

8.Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 11 maja

9.Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. Wyniki będą również widniały na stronie internetowej Organizatora oraz profilu Facebooka

10.Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe (trzy pierwsze miejsca). Wszyscy Uczestnicy otrzymają dyplomy za udział

11.Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów .

12.Odpowiedzi na pytania będą udzielane pod numerem telefonu: 17 7451330w godzinach pracy przedszkola.

 

cwiczyc-kazdy-moze

Polecamy

Gmina Ostrów
Oficjalna witryna Urzędu Gminy Ostrów.
Forum Gminy Ostrów
Forum internetowe mieszkańców Gminy Ostrów.
Galeria Gminy Ostrów
Duża baza zdjęć z Gminy Ostrów.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Cytat Wandy Chotomskiej
Archiwalna strona internetowa Publicznego Przedszkola w Kozodrzy - ostrow.gmina.pl