Dyżur wakacyjny Drukuj
Informujemy, że dyżur wakacyjny w lipcu 2019 r. pełni Oddział Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece, natomiast w sierpniu 2019r. - Odzdział Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowie.
 
KARTY PRZYJĘCIA DZIECKA można pobrać z oddziału przedszkolnego, przedszkola, do którego uczęszcza dziecko lub z sekretariatu.
 
PROSIMY O SKŁADANIE WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW DO 19 CZERWCA 2019 roku.
 
Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie podana do wiadomości 25 czerwca 2019r. w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.