Publiczne Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy
Wanda Chotomska - Wesołe Przedszkole. Lubimy śpiewać i tańczyć.
Nasz Patron PDF Drukuj

 

NASZ PATRON

 

wanda-chotomska

„Dajmy dzieciom słońce, dajmy dzieciom miłość,

Dajmy dzieciom radość, żeby łez nie było”

                                              Wanda Chotomska

 

 

HYMN PRZEDSZKOLA

 

1.Kiedy jesteś sam jak palec,

świat wygląda dośc ponuro,

to w przedszkolu zawsze znajdziesz

ciepło, przyjaźń, dobry humor.

 

ref. To nasze Przedszkole najlepsze na świecie

Tu znajdziesz przyjaciół w radości i w biedzie

Przdszkole w Kozodrzy to nasz wspólny Skarb

Tu książka, piosenka co dnia łączy nas.

 

2. Sąprzedszkola z bajki jakby

i Patronów też swych mają,

My zaś Panią Wandę mamy,

Którą dzieci tak kochają.

 

 

Wanda Chotomska urodziła się 26 pażdziernika 1929 r w Warszawie. W latach 50-tych i 60-tych pracowała w redakcji „Świat Młodych”, gdzie debiutowała w 1949 r. opowiadaniem „ 5 minut przed szczęśliwym końcem”. W piśmie tym drukowała swoje kolejne utwory dla dzieci oraz cykle felietonów. Wiersze, prozę, fraszki i teksty sceniczne ogłaszała również w „ Świerszczyku”, „Płomyku”, „Płomyczku” oraz „Misiu”. Od końca lat 50-tych współpracuje z Telewizją Polską. Jest autorką utworów dla teatrzyku „Violinek” oraz cyklu audycji dla dzieci „ Dobranoc” oraz „Jacek i Agatka” (1962-1972. Była również autorką audycji radiowych, scenariuszy do filmów krótkometrażowych, tekstów piosenek oraz sztuk dla teatrów lalkowych. Zainicjowała pomysł przyznawania przez dzieci Orderu Uśmiechu(1967). Jej utwory doczekały się przekładów na wiele języków obcych.Wanda Chotomska, to poetka i pisarka, która poprzez swą bogatą twórczość zwraca uwagę na to, jak niepowtarzalną, wrażliwą i wartościową istotą jest dziecko.Mądrość, ogromna wyobraźnia oraz niepowtarzalny humor, to cechy osobowości, dzięki którym pani Wanda Chotomska zdobyła serca naszych dzieci. Niewątpliwie stanowić będzie ona dla nich wzór do naśladowania.Twórczość Wandy Chotomskiej adresowana jest do dzieci w różnym wieku. W poetyckim świecie pisarki nie wyczuwa się poszukiwania orginalności za wszelką cenę, lecz raczej próbę spojrzenia na otaczające zjawiska oczyma dziecka. Utwory te należy potraktować jako rodzaj intelektualnej zabawy, za pomocą której przedstawia się problemy z pozoru bardzo odległe od zainteresowań dziecka.Tematyka jej utworów jest bogata i różnorodna, dotyczy codziennych, bliskich dziecięcych spraw, radości i smutków. To Tradycja, sztuka, ekologia, rodzina, przyroda i wiele innych, wszystkie te zagadnienia łączy ogromna miłość do wszystkiego co polskie.Potwierdzeniem tych słów jest m.in. utwór pt. ”Legenda o Warsie i Sawie” , który pozwala dzieciom poznać przeszłość naszej stolicy i znależć odpowiedzi na wiele pytań.Zapoznanie dzieci z tą legendą pozwoli związać się uczuciowo ze stolicą, która ciągle rośnie i rozwija się.Tomik Wandy Chotomskiej „Dzień dobry królu Zygmuncie” zobrazuje dzieciom pomniki Warszawy i przybliży postaci wielkich Polaków. W tym zbiorku są wiersze o pomniku Kopernika, Mickiewicza, Konopnickiej, Jana III Sobieskiego. Nie sposób poznać wszystkich, ale można wybrać postacie o których najczęściej jest mowa, o które przedszkolaki pytają.Wiersz pt.”Zbójnicki” ze zbioru „Tańce polskie” przybliży dzieciom rejon górski. Wiersz ten jest pełen eksplozji ruchu, rytmu i góralskiej swawoli. Duże nagromadzenie wyrazów wpływających na dynamikę utworu powoduje, że dziecko samo wyczuwa potrzebę ruchu i zabawy. Czytając wiersze z tego zbioru nie da się pominąć muzyki. Są one tak skomponowane, że muzyka sama rozbrzmiewa wokół. Taniec, ilustrowany ruch to elementy dodatkowo podkreślające rytm wiersza. Dzieci pod wpływem tych wierszy chcą się bawić, tworzyć taniec, ruch, improwizować. Tematyka „góralskich” wierszy jest znakomitą podstawą do plastycznej i konstrukcyjnej działalności dzieci. Mogą one malować, rysować, wyklejać, tworzyć papierowe łamanki.Dzieci w przedszkolu poznają otaczającą przyrodę. W tym poznawaniu i odkrywaniu często pomagają utwory literackie tej autorki. Możemy im  opowiedzieć bajkę o kolczastym jeżu, czarnej wronie, kicającym zajączku, dobrym kocie ze zbioru „Bajki z 1001 dobranocy”. Bohaterem bajki jest jeż, który nigdy nie widział śniegu. Obudził się na wiosnę i szukał go, by zobaczyć jak wygląda. Dzieci udzielają jeżowi rad, ułatwiających znalezienie śniegu, dokonują szeregu porównań, wskazówek, mogą odwoływać się do własnych doświadczeń, obserwacji.Wiosenną porę roku przybliży nam wiersz pt. „dwa bociany” ze zbioru „Dla każdego coś śmiesznego”. Wiersz ma nastrój pogodny, radosny, dzieci śmieją się z „upartych” żab, które nie chcą dać się schwytać i siedzą w wodzie. Zabawny jest pomysł zakupienia butów, aby uchronić się przed przeziębieniem. Wiersz ten inspiruje dzieci do twórczej zabawy o tematyce wiosennej. W wierszach Wandy Chotomskiej dzieci spotykają różne zwierzęta i poznają warunki życia każdego z nich. Uświadamiają sobie jak istotne są różnice środowiska w którym żyją zwierzęta i troska o zachowanie ładu i porządku w lesie, na łące, w stawie i powietrzu. Nawet najmłodsi przedszkolacy nauczą się wiersza pt. „Co słychać na wsi”. Bohaterami tego wiersza jest ptactwo i zwierzęta domowe, a naśladowanie ich głosów to często ulubiona zabawa dzieci, jak również różnego rodzaju ćwiczenia mowy. Poprzez utwory Wandy Chotomskiej dzieci w przedszkolu poznają pracę ludzi różnych zawodów: kominiarza, piekarza, młynarza, lekarza itp.Są one inspiracją do szeregu zabaw tematycznych, prac plastycznych czy różnych teatrzyków.Ważnym tematem do realizacji jest „Przestrzeganie podczas wycieczek spacerów zasad ruchu drogowego”. Chodzi przede wszystkim o to, aby dzieci bezpiecznie i świadomie poruszały się po drogach i poboczach. Do opracowania tego zadania posłużyć może opowiadanie pt.”Ulica” ze zbioru pt. „Dzień dobry”. Jest to utwór przedstawiający humorystycznie i obrazowo sposób przechodzenia przez jezdnię, może on uzupełnić spostrzeżenia dzieci w przestrzeganiu zasad ruchu drogowego. Inspiruje on dzieci do zabaw ruchowych, ćwiczeń ortofonicznych, naśladowczych jak również prac plastycznych.Utwory Wandy Chotomskiej stwarzają szerokie możliwości kontaktu dziecka z literaturą, ale także pobudzają go do samodzielnej twórczości. Przedszkolacy lubią czuć się twórcami, małymi aktorami.  Musimy tylko pomóc dziecku wejść na tę drogę twórczej działalności, na której osiąga się najlepsze efekty.
Utwory Wandy Chotomskiej działają wszechstronnie na osobowość młodego, wspaniałego odbiorcę, rozbudzają jego wrażliwość, fantazję, poczucie humoru, dają możliwość odkrywania piękna we wszystkim co nas otacza.Twórczość Wandy Chotomskiej jest doskonale znana naszym wychowankom, ze względu na swą różnorodność, wzbogaca ona wiele przedszkolnych zajęć i uroczystości, a jak ważna jest jej twórczość mogą świadczyć słowa Eryka Ostrowskiego: „Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że w literaturze twórczość dla dzieci i młodzieży jest największym wyzwaniem, gdyż wymaga nie tylko umiłowania własnego dzieła i uczynienia go możliwie doskonałym, lecz przede wszystkim wymaga prawdziwej miłości do czytelnika, porównywalnej tutaj może z miłością matki do dziecka – a to oznacza – odpowiedzialność”.

 

 

SPOTKANIE Z PATRONKĄ

 

Wanda Chotomska to polska pisarka, autorka wierszy i opowiadań dla dzieci i młodzieży ale także wielu audycji radiowych i telewizyjnych. Pisała też piosenki i sztuki dla teatrzyków dziecięcych. Za swoją twórczość literacką ,radiową i telewizyjną otrzymała wiele nagród i odznaczeń państwowych. W roku 2010 stała sie patronką naszego Przedszkola. Od tego momentu z Panią Wanda Chotomską utzrymujemy stały kontakt. Była gościem podczas uroczystości nadania imienia naszemu przedszkolu. Warto przypomnieć, że większośc utworów Pani Wandy Chotomskiej zawiera ważne dla każdego dziecka wartości wychowawcze i charakteryzują się dowcipem. W roku jubileuszowym 2013 chcieliśmy aby każdy przedszkolak, który ukończył edukację otrzymał książke autorki wraz z jej dedykacją. Bedzie to napewno miły akcent naszej przyjaźni. W tym roku obchodzimy 50 urodziny Jacka i Agatki- pierwszej polskiej dobranocki autorstwa naszej patronki. Z tej okazji moglismy osobiście spotkać się z Panią Wandą chotomską w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. Gdy dowiedzieliśmy się, że Pani Wanda będzie osobiście gościc w Rzeszowie, postanowiliśmy sie tam wybrać i mile zaskoczyć. Dzieci z oddziału Stokrotki i część dzieci z oddziału Motylki wraz ze swoimi nauczycielami i Panią Dyrektor udały sie we wtorek 2 października do Rzeszowa na krótkie spotkanie z poetką. Specjalnie na ta okazje Pani Dyrektor zakupiła kwiaty. Dzieci wraz z nauczycielami wykonały piekną laurkę z okazji zbliżających się urodzin pisarki, życząc zrowia, słońca, bardzo dużo siły i aby się najskrytsze marzenia spełniły. Pani Wanda była miło zaskoczona przywitaniem naszych dzieci na scenie teatru Maska w Rzeszowie oraz kwiatami, które od nasotrzymała. Wspólnie z nami Pani Wanda zwiedzała muzeum Dobranocek oraz prace konkursowe, które wykonały dzieci z okazji 50 urodzin Jacka i Agatki. Jesteśmy dumni z naszego przedszkolnego logo. Najważniejszym punktem tego spotkania była radość płynąca z oczu naszej patronki i jej promienny uśmiech do wszystkich dzieci. Mamy nadzieję, że Pani Wanda zawita jeszcze w progi naszego przedszkola z okazji jubileuszu 40-lecia istnienia naszego przedszkola i niejedną książkę podpisze osobiście dzieciom.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Dyrektor Przedszkola

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   K. Łącała

 

9 CZERWCA 2010 r.

Uroczystość nadania imienia Wandy Chotomskiej

Publicznemu Przedszkolu w Kozodrzy

         W dniu 9 czerwca 2010 r. odbyła się uroczystość nadania naszemu przedszkolu imienia Wandy Chotomskiej. Był to długo oczekiwany i żmudnie przygotowywany dzień. Niezwykle ważnym wydarzeniem, nadającym blask całej uroczystości była obecność samej patronki Pani Wandy Chotomskiej.   W okresie przygotowawczym musieliśmy uzupełnić naszą wiedzę na temat specyfiki nadania imienia przedszkolu. We wrześniu 2009 r. sporządzono harmonogram pracy dydaktyczno-wychowawczej, zawierający szereg działań mający na celu przybliżenie dzieciom postaci Pani Wandy Chotomskiej oraz jej dorobku literackiego, a także jej popularyzację w środowisku. W ciągu roku przeprowadzono następujące działania: 

  •   Zorganizowano i przeprowadzono na terenie placówki Gminny Konkurs Recytatorski wierszy Wandy Chotomskiej,konkurs ten został poprzedzony konkursem wewnątrzprzedszkolnym,
  • konkurs pieśni Patriotycznej, oraz plastyczny konkurs pod hasłem „Bohaterowie utworów Wandy Chotomskiej”
  • opracowano logo Przedszkola- Jacka i Agatkę , postacie bohaterów dobranocek TVP z przed lat, do których scenariusze pisała Wanda Chotomska
  • zlecono odpowiednim osobom wykonanie tablicy na budynek przedszkola z napisem „Piszę dla dzieci, bo w nie wierzę”- cytat pani Wandy Chotomskiej , oraz tablicę do kącika patrona,
  • ułożono hymn Przedszkola „Najlepiej razem”. Jest to piosenka do tekstu Wandy Chotomskiej z opracowaniem muzycznym rytmika pana Ryszarda Niewiarowskiego
  • kompletowaliśmy literaturę i płytotekę z utworami pani Wandy Chotomskiej                                                                                                                 Wreszcie nadszedł długo oczekiwany i przygotowywany dzień. Radosne świętowanie rozpoczęło się o godz. 10.00. Rodzice sprawnie pomogli nam w przygotowaniu części kulinarnej. W tło sceny wkomponowano podobiznę poetki z cytatem „Dajmy dzieciom słońce, dajmy dzieciom miłość, dajmy dzieciom radość, żeby łez nie było” . Dzieci, poczty sztandarowe z pobliskich szkół, rodzice i zaproszeni goście przemaszerowali na mszę św. do kaplicy p.w. św. Maksymiliana Kolbe . Część liturgiczną uroczystości mszy św. przygotował ks. Jacek Biel z udziałem dzieci, rodziców i nauczycieli. Widać było wzruszenie na twarzy Pani Wandy, gdy w czasie mszy św. odprawianej przez proboszcza parafii Witkowice ks. Kazimierza Płonkę przedszkolaki śpiewały psalm międzylekcyjny. W czasie mszy św. został poświęcony sztandar Przedszkola . Następnie wszyscy udali się do przedszkola, gdzie został odczytany przez przewodniczącego Rady gminy Pana Zenona Potworę akt nadania placówce imienia, przecięcie wstęgi na tablicy przedszkola i odsłonięcie tablicy pamiątkowej w kąciku patrona.Dalsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej w pobliskiej Szkole Podstawowej. P. Dyrektor Kazimiera Łącała powitała wszystkich gości i uzasadniła dokonanie wyboru patrona. W uroczystości uczestniczyli: Pani Wanda Chotomska, przedstawiciele Kuratorium, Wójt Gminy Ostrów Pan Piotr Cielec wraz z Radą gminy, starosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego Józef Rojek, ks. Proboszcz parafii Witkowice Kazimierz Płonka , przedstawiciel Policji, Dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych oraz gimnazjów z gminy Ostrów, przedstawiciele Rady Rodziców oraz strażacy. Delegacja przedszkolaków ze słowami uznania i wdzięczności złożyła kwiaty na ręce swojej Patronki a zaproszonym gościom wręczyła skromne upominki pamiątkowe. W kolejnej części uroczystości nastąpiła prezentacja dzieci. Program prowadzili „Jacek” i „Agatka”.Zgromadzeni na uroczystości goście obejrzeli także prezentację multimedialną przedstawiającą historię placówki oraz ważne wydarzenia z jej istnienia. Goście zwiedzili także budynek przedszkola. Uroczystość zakończyła się wpisem dedykacji pani Wandy Chotomskiej do zakupionych przez dzieci i gości książek autorstwa patronki. Po odjeździe Pani Wandy czuliśmy pewien niedosyt. chociaż gościła u nas przez 8 godzin. Jej mądrość, ogromna wyobraźnia oraz niepowtarzalny humor zdobyły serca naszych dzieci i nie tylko. Dyrektor przedszkola, Pani Kazimiera Łącała serdecznie dziękuje władzom lokalnym, sponsorom tej uroczystości ,oraz rodzicom, nauczycielom pracownikom i wszystkim ty, którzy pomogli nam w organizacji uroczystości.

 

4 CZERWCA 2011 r.

1 Rocznica Nadania Imienia naszemu Przedszkolu

-dziękujemy naszym rodzicom

4 czerwca 2011 roku w Publicznym Przedszkolu im. W. Chotomskiej w Kozodrzy odbyła się uroczystość z okazji Rocznicy Nadania Imienia naszej placówce połączona z Dniem Mamy i Taty. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Poseł na Sejm RP Pan Wiesław Rygiel, Wójt Gminy Ostrów Pan Piotr Cielec, Wicewójt Pan Bogusław Wójcik, Proboszcz Parafii Witkowice – Ropczyce Ks. Kazimierz Płonka, Ks. Jacek Biel, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego Pani Maria Chorąży, Radni Gminy Ostrów oraz Kochani Rodzice. Wszystkich przybyłych powitał organizator uroczystości Dyrektor Przedszkola Pani Kazimiera Łącała. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kaplicy Św. Maksymiliana Kolbe, którą odprawił Ks. Jacek Biel.Przedszkolaki rozpoczęły swój występ pt. „ Kochamy Was Mamo i Tato.”Umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne mogli podziwiać zaproszeni goście i rodzice. Piękna pogoda, która tego dnia stanęła na wysokości zadania, prezenty dla dzieci, wspólny poczęstunek sprawiły zebranym dzieciom dużo radości. Była to świetna okazja do integracji rodziców  z przedszkolem, a zarazem alternatywna forma spędzenia wolnej soboty razem ze swymi pociechami. Poseł na Sejm RP Pan Wiesław Rygiel wręczył na ręce Pani Dyrektor Kazimiery Łącała słodycze dla dzieci i piękny bukiet kwiatów. Na ręce Pani Marzeny Cielec złożył również piękne kwiaty z najlepszymi życzeniami dla wszystkich rodziców w dniu ich święta.Rada Rodziców na czele z przewodniczącym Grzegorzem Niwą sponsorowała dla dzieci słodycze i lody, które sprawiły dzieciom wiele radości.

Dyrektor Publicznego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy składa serdeczne podziękowanie rodzicom, nauczycielom, pracownikom przedszkola oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości.

 

 12 CZERWCA 2012 r.

Dzień Patrona - Święto Rodziny w Publicznym Przedszkolu

im. W. Chotomskiej w Kozodrzy

        W dniu 12.06.2012 roku w Przedszkolu w Kozodrzy odbyła się uroczystość z okazji II rocznicy Nadania Imienia Placówce połączonej z Dniem Mamy i Taty. Uroczystość ta była poprzedzona Mszą Świętą w Kaplicy pod wezwanie Św. Maksymiliana Kolbe w Kozodrzy. Na uroczystość tą byli zaproszeni  Rodzice oraz przedstawiciele Władz Gminnych. Ponieważ rok szkolny 2011/2012 był rokiem pasji, które sprzyjały rozwojowi dziecięcych zainteresowań wyłoniono dość sporą grupę dzieci utalentowanych milusińskich: muzycznie, wokalnie, tanecznie i plastycznie. Rok ten był rokiem podróży po różnych Krajach Europy. Dzieci na tą okoliczność przedstawiły specjalny układ taneczny tańców: Zorby, Hiszpański i Walczyk. Zaprezentowały nie tylko tańce ale także  inscenizację, która przedstawiała bohaterów różnych Krajów Europy. Dzięki kolorowym strojom, barwnym dekoracjom dzieci mogły poczuć klimat tych państw. Dzień ten był dla przedszkolaków szczególnym dniem, gdyż dzieci mogły razem z rodzicami spędzić swój wolny czas. 

Dyrektor Przedszkola Pani Kazimiera Łącała dziękuje Rodzicom za bezinteresowną pomoc w przygotowaniu tej szczególnej uroczystości.   

 24 WRZEŚNIA 2012 r.

 

Nasza Patronka „Mistrzem Mowy Polskiej”

 

24 września w stylowych wnętrzach toruńskiego Dworku Artusa odbyła się uroczysta Gala Finałowa programu „Mistrz Mowy Polskiej" . Jury w składzie prof. Halina Zgółkowa , prof. Jan Mazur, prof. Adam Bednarek oraz nieobecni- prof. Bolesław Faron i prof. Jerzy Podracki wyłoniło z grona dwunastki nominowanych aż czterech zwycięzców tytułu „Mistrza Mowy Polskiej". Tegoroczną laureatką została nasza patronka Pani Wanda Chotomska.

2 PAŹDZIERNIKA 2012 r.

50 urodziny Jacka i Agatki

      Dopiero zaczął się  rok szkolny a już dzieci z naszego przedszkola wyruszają 2 października na wycieczkę do Muzeum Dobranocek w Rzeszowie ze zbiorów Wojciecha Jamy. Jest to wyjątkowa wycieczka gdyż w tym roku tj. 2012 przypada 50 rocznica Pierwszej Polskiej Dobranocki - " Jacka i Agatki", której twórczynią  jest Wanda Chotomska  patron naszego przedszkola. Poetka i pisarka, która w tym roku obchodzi 83 rocznicę swoich urodzin. Jej twórczość to przede wszystkim wiersze dla dzieci, opowiadania, bajki. Poetka jest autorką wielu audycji telewizyjnych i radiowych. Stworzyła popularny cykl programów telewizyjnych dla dzieci Jacek i Agatka. Pisała też piosenki i sztuki dla dziecięcych teatrzyków  i młodzieży. Przygotowywała wiele widowisk, które charakteryzowały się dowcipem i są bardzo pouczające.  Większość utworów Wandy Chotomskiej zawiera niezmiernie ważne dla każdego dziecka wartości wychowawcze. Za twórczość literacką, radiową i telewizyjną pisarka otrzymała wiele nagród państwowych i resortowych. Została odznaczona Orderem Uśmiechu. Celem wycieczki jest zwiedzanie ekspozycji Muzeum Dobranocek oraz obejrzenie projekcji dobranocki "Jacka i Agatki" a także wiele innych filmów z przygodami dobranockowych bohaterów m.in. Bolka i Lolka, Misia Uszatka, Reksia, Koziołka Matołka.Ponieważ w tym roku obchodzimy 50 urodziny Jacka i Agatki- Logo naszego Przedszkola, nasze dzieci  wzięły udział w konkursie  ogłoszonym przez Muzeum Dobranocek pt. ,,50 urodziny Jacka i Agatki". Prace te pozostały na własność Muzeum Dobranocek w Rzeszowie.

 

DOBRANOCKI Z DAWNYCH LAT- konkurs, listopad 2014 r.

DSCN8581

 

DSCN8584

 

Dzieci z Publicznego Przedszkola im. Wabndy Chotomskiej w Kozodrzy biorą udział w konkursie plastycznym ogłoszonym przez Muzeum Dobranocek w Rzeszowie w listopadze 2014 pt. Dobranocki z dawnych lat.  Celem konkursu jest kształtowanie wyobraźni twórczej dzieci, zainteresowań plastycznych, inspirowanie do pracy twórczej oraz popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek z morałem. W związku z tym, że patronka naszego przedzkola Pani Wanda Chotomska, jako autor opowiadań o Jacku i Agatce jest honorowym gościem Muzeum Dobranocek , nasze przedszkole chętnie bierze udział w konkursach oraz akcjach organizowanych przez to muzeum.

 

V ROCZNICA NADANIA IMIENIA WANDY CHOTOMSKIEJ PUBLICZNEMU PRZEDSZKOLU W KOZODRZY POŁĄCZONE ZE ŚWIĘTEM RODZINY

 

13.06.2015 R.

 

chotomska2 

 

I3 czerwca 2015 r. Publiczne Przedszkole w Kozodrzy obchodziło V Rocznicę nadania imienia Wandy Chotomskiej połączoną ze Świętem Rodziny. O godzinie 13.00 zaproszeni na uroczystość Goście, Dzieci, Rodzice oraz cała społeczność przedszkolna zgromadziła się na Mszy Świętej w Kaplicy Świętego Maksymiliana Marii Kolbe w Kozodrzy. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do auli szkolnej gdzie zostali oficjalnie powitani przez Panią Dyrektor Kazimierę Łącała. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor zwróciła uwagę na znaczenie rodziny , oraz na to jak wielką rolę odgrywają Rodzice w kształtowaniu osobowości dzieci od najmłodszych lat. Przedstawiła również sylwetkę i ważne fakty z życia patronki naszego Przedszkola Pani Wandy Chotomskiej. Ponieważ Pisarka Pani Wanda Chotomska nie mogła gościć wśród nas osobiście, reprezentowała ją córka Ewa Chotomska i wnuczka Karolina. Niespodzianką dla wszystkich zgromadzonych było nagranie na płycie DVD Pani Wandy Chotomskiej z przekazem życzeń dla naszych Przedszkolaków i całej społeczności przedszkolnej z okazji obchodzonego jubileuszu. Przedszkolaki pod opieką Nauczycieli przygotowały występ artystyczno- muzyczny poświęcony Rodzicom z okazji Święta Mamy i Taty. Dzieci z grupy starszej rozpoczęły przedstawienie tańcem narodowym Polonez. Mali artyści poprzez wiersze, piosenki, inscenizacje i tańce przypomnieli jak ważną w życiu każdego dziecka ,tak małego, jak i dorastającego jest Rodzina. Dopełnieniem uroczystości były atrakcje dla dzieci: pokaz cyrkowy, konkurs plastyczny związany z utworami Pani Wandy Chotomskiej oraz konkursy z nagrodami. Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz książek autorstwa naszej Patronki. Na koniec Przedszkolaki odśpiewały Sto Lat i rozdały laurki swoim Rodzicom, życząc im wszystkiego co najlepsze. Następnie Rodzice, Dzieci i zaproszeni Goście mogli spróbować przysmaków kuchni przedszkolnej. Pani Dyrektor Kazimiera Łącała podziękowała małym artystom za piękny występ, władzom Gminy za pomoc w funkcjonowaniu naszej placówki, a rodzicom i sponsorom za bezinteresowną pomoc w zorganizowaniu tak ważnej dla naszego Przedszkola uroczystości.

 

 alt

Pamiętamy o Patronie

 

Miesiąc październik to dla dzieci z przedszkola w Kozodrzy, miesiąc urodzin Patronki. Wszystkie przedszkolaki wraz z nauczycielami wzięły udział w wewnątrz przedszkolnym konkursie pt. „Okładka na książkę” z przeczytanej literatury Pani Wandy Chotomskiej. W związku z urodzinami Patronki dzieci wraz z nauczycielami wykonały wspólną laurkę z życzeniami urodzinowymi wysyłając ją listownie.

 

 

Udział dzieci w ogólnopolskim konkursie plastycznym z okazji obchodów 87 rocznicy urodzin Pani Wandy Chotomskiej

 

 

 

Z okazji obchodów 87 rocznicy urodzin Pani Wandy Chotomskiej, Publiczne Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy wzięło udział w konkursie plastycznym pt. „Urodzinowa kartka dla Wandy Chotomskiej”.

 

 

Celem konkursu jest:

 

  • Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci,
  • Wyrażanie szacunku dla osób starszych i celebrowanie ważnych wydarzeń z ich życia,
  • Promowanie osiągnieć dzieci uzdolnionych plastycznie.

 

 

 

 

 

 


 

 

cwiczyc-kazdy-moze

Polecamy

Gmina Ostrów
Oficjalna witryna Urzędu Gminy Ostrów.
Forum Gminy Ostrów
Forum internetowe mieszkańców Gminy Ostrów.
Galeria Gminy Ostrów
Duża baza zdjęć z Gminy Ostrów.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Cytat Wandy Chotomskiej
Archiwalna strona internetowa Publicznego Przedszkola w Kozodrzy - ostrow.gmina.pl