Drukuj

PRZEDSZKOLE DZIŚPubliczne Przedszkole w Kozodrzy jest placówką dwu oddziałową, 9-cio godzinną przeznaczoną dla dzieci 3, 6 letnich. Budynek w całości przeznaczony jest na przedszkole.

Dyrektorem przedszkola jest mgr Jerzy Stachnik. Zatrudnia się 4 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno- obsługowych. W chwili obecnej uczęszcza 50 dzieci.

Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Dzieci korzystają ze wspólnej szatni w której każde dziecko posiada własną półeczkę. W szatni znajduje się kącik do Rodziców oraz wystawki prac dla dzieci.

altsala edukacyjna
Sala do zajęć edukacyjnych


sala ruchowa
Sala ruchowazaplecze kuchenne
Przedszkole posiada w pełni wyposażone zaplecze kuchenne oraz węzeł sanitarny

 kącik dla rodziców w przedszkolu
Kącik dla rodzicówkancelaria w przedszkolu
Kancelaria